Badania psychologiczne dla kierowców

Badania psychologiczne dla kierowców

Dalsze informacje o badaniach kierowców Bielsko Biała - skieruj się tu

Zawodowi szoferzy przed zaczęciem działalności zarobkowej muszą odbyć specjalne testy psychomotoryczne. Jest to istotne zwłaszcza, jeśli ich zawód dotyczy przewozu ludzi albo ładunków określanych jako niebezpieczne dla natury. Badania kierowców są obligatoryjne dla posiadaczy uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak takie testy wyglądają? Jak się do nich przygotować?

Badania kierowców – wywiad

Wstęp do badania kierowców polega na odbyciu wywiadu z kandydatem. Prowadzący może w ten sposób stwierdzić, jak bardzo przepracowany jest badany oraz jakie mam samopoczucie. Na tym etapie prowadzący instruuje również kandydata na temat tego, co go czeka – dzięki temu minimalizuje się poziom zdenerwowania.

Druga część badania kierowców

Później ubiegający się o uprawnienia musi wypełnić podany mu kwestionariusz. Znajdzie w nim pytania, za pośrednictwem których specjalista oceni, czy dobrze radzi sobie nerwami oraz jak reaguje na niespodziewane trudności. Badanie daje także możliwość określenia, jak rozwinięte są zdolności społeczne kandydata – a to przecież ma duży wpływ na jego zachowanie na szosie.

Koniec badania kierowców

Ostatnim etapem badania kierowców są próby wykonywane na specjalistycznych urządzeniach. Stosuje się je w celu określenia refleksu kandydata oraz prawidłowości reakcji na problemy, które mogą spotkać go w ruchu. Gdy chodzi o przyrządy stosowane w czasie badań, wspomnieć warto zwłaszcza miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]