W jakim celu wykonuje się badania wysokościowe

W jakim celu wykonuje się badania wysokościowe

Na http://bit.ly/2tQ76fd zamówisz badania wysokościowe Kęty.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność wykonywania szczegółowych badań sprawdzających czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na podestach, konstrukcjach budowlanych i drabinach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad poziomem podłogi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na masztach, kominach, podestach itd. Specjalne testy pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta epilepsji, problemów z błędnikiem lub krótkowzroczności. Dodatkowo trzeba też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania do pracy na wysokości należy wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im częściej – co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, wada wzroku, a także cukrzyca i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi samojezdnych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]