W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała - usługi dla Ciebie

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim badaniom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, bo badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]