Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Na http://tinyurl.com/ybfprmcg znajdziesz coacha biznesu na miarę Twoich potrzeb

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo konkurencyjny i wymaga regularnego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy całych grup pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą jakie posiada doradca zawodowy.

Sesje z coachem psychologiem – rozwiń nowe umiejętności zawodowe

Wykwalifikowany coach kariery pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe oraz następujące zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie szybciej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale również otwiera szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach i zamiarach klienta, dlatego sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, zorientowane na zrealizowanie ustalonych założeń. Kto chętnie decyduje się na sesje coachingowe? Są to przede wszystkim dyrektorzy oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze kierowania i planowania pracy.

Jak przebiega współpraca z doradcą zawodowym?

Podłożem owocnej w pożądane rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe zrozumienie klienta. W związku z tym pierwsze spotkanie z coachem skupia się na precyzyjnym ustaleniu oczekiwań i ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najdotkliwszych porażek oraz najważniejszych sukcesów zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie coaching czy doradztwo, jak również wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się telefonicznie bądź przez komunikator. Po zakończeniu uzgodnionej liczby spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, a także czy konieczna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]