Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Skieruj się tutaj jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem pracowników

Wzrasta grono pracodawców, którzy rozumieją, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu wpływa na powodzenie całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w szeroki wachlarz kompetencji miękkich to wszak główny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij prawdziwe możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych kwalifikacji oraz predyspozycji może wesprzeć pracodawcę w kompletowaniu kadry, która będzie gotowa na trudne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego coacha można wychwycić, który z pracowników posiada zdolności przywódcze i będzie dobrym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane różnorodnymi metodami – np. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie sesji wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleń, np. symulacje, analiza konkretnego przypadku (case studies), zadania grupowe oraz wywiady. Dzięki nim można ujawnić pełne możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z kadrą w postaci coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Rzetelny audyt jest podzielony na kilka etapów. Rozpoczyna się od określenia kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnym etapie audytor dobiera narzędzia, które będą wykorzystywane w trakcie sesji. Dalszym stadium jest powiadomienie o intencjach sesji oraz tego, co planuje się za jej sprawą osiągnąć. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym będą poprowadzone sesje z zespołem – musi ono gwarantować komfort, który pomoże zrealizować cele audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient odbiera szczegółowy, spersonalizowany raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i przekazane są informacje, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]