Jakie usługi z zakresu hydroizolacji wykona profesjonalna ekipa?

Jakie usługi z zakresu hydroizolacji wykona profesjonalna ekipa?

Podczas budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania należy zadbać o właściwe zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, jak również spowodować rozkwit chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które części budowli trzeba chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie balkony, dachy, piwnice, fundamenty i tarasy, a więc te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w stosunku do konkretnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, mającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy węży iniekcyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, uszczelnieniem i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.