Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Uzyskaj więcej szczegółów.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci bez problemu da się znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często obowiązkowe, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Od czego wobec tego zależna jest cena tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na ostateczną cenę tłumaczenia

Na to ile docelowo będzie kosztował nas przekład tekstu wpływ mają wymienione poniżej czynniki:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja na język obcy.
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematy, których dotyczy tekst. Translacja dysertacji medycznych, prac akademickich lub umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Trzeba podkreślić, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia albo dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]