Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe? Postaw na profesjonalny coaching

Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe? Postaw na profesjonalny coaching

Profesjonalny coaching - w tym miejscu zobaczysz unikalną ofertę

Całkowite wykorzystanie własnego potencjału może być nie takie proste. Czasami źródłem kłopotów są przeszkody psychologiczne, innym razem po prostu nie posiadamy motywacji. Niezależnie od przyczyny, tego typu przeciwności bywają bardzo uciążliwe i często uniemożliwiają rozwój osobisty bądź zawodowy. Co najgorsze, pokonanie ich bez pomocy osób trzecich jest nierzadko jest niemożliwe albo co najmniej niezmiernie trudne. Z tej przyczyny powinno się wspomóc się doświadczeniem profesjonalistów. Tym bardziej, iż metody, z których korzystają współcześnie coache, w szeregu przypadków okazują się nadzwyczaj efektywnym instrumentem w przezwyciężaniu trudności stojących na ścieżce do osiągnięcia wybranych celów.

Sesje coachingowe. Jakie kwestie porusza coach?

Współpraca z coachem winna rozpocząć się od obustronnego poznania się. Na starcie istotne jest z całą pewnością zbudowanie szczególnego rodzaju zrozumienia oraz dwustronnej ufności, które są nieodzowne do tego, aby osiągnąć planowane efekty. W toku początkowych spotkań – które mogą odbywać się przez telefon albo za pomocą rozpowszechnionych komunikatorów internetowych – coach pozna też ambicje, charakter i kwalifikacje swojego klienta oraz uzgodni z nim strategię działania. Podczas współpracy zazwyczaj odbywa się parę sesji coachingowych, trwających około 1,5 godziny. Zamykająca sesja jest z kolei sposobnością do ocenienia działań i ustalenia, na ile klient poradzi sobie z konkretnymi przeszkodami samodzielnie. To, jakie tematy będą poruszane w toku sesji coachingowych jest uzależnione od zamierzeń klienta – może to być podwyższenie szeroko rozumianej satysfakcji z życia lub wzrost jego efektywności.

Profesjonalny coaching – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe lub personalne

Na profesjonalny coaching można zdecydować się w różnych przypadkach. Jedną z głównych pobudek przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest chęć całkowitego zagospodarowania swojego potencjału w celu rozwinięcia kwalifikacji zawodowych lub personalnych. Coach psycholog może również realnie pomóc nam w podwyższeniu komfortu życia, zwiększając poziom satysfakcji, a także ucząc, jak oswajać lęki.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]