Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale też w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danym przypadku. Wszak zastosowanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także gruntowna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody zabezpieczenia fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też powinno się powierzyć profesjonalistom, bowiem kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.