Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne również dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony będący na L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie każdy może pracować jako detektyw. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE i minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.