Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Tutaj sprawdzisz, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, wykonuje się specjalne badania. By je wykonać, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są wobec prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Dobrze zatem napisać kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie sprawdzane.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza kandydatami po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwa lata. Warto przy tym pamiętać, że wygląd badań może być zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre elementy okażą się w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]