Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Wejdź na https://bit.ly/34eI4gi, aby uzyskać informacje o automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i co miesiąc generuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony we wskazanym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. przerwy między wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, gdy wyliczone wyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]