Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Kiedy spółka znalazła się w poważny kryzys, długi wobec wspólników rosną z miesiąca na miesiąc i rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się jedynym możliwym wyjściem, być może nadszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie podmiotu dążącą do uniknięcia jego upadłości i w następstwie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe prawo oferuje wiele możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co jest bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców. Same postępowania kończą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie obecnej ustawy i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele korzyści: zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, pomagają przystopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza uratować spółkę przed upadłością.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołana powyżej ustawa dopuszcza 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Rolą sędziego jest tu tylko uznanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu listy wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednakże w domyśle ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania trwa zwykle do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia takiego postępowania jest częstokroć dłuższy niż 12 miesięcy, gdyż w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednakże z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki wariant restrukturyzacji można zastosować w konkretnym przypadku. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Działania restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, więc jeśli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, jaki model będzie najlepszy dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.