Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o proforma znaczenie, uzyskasz na ihpweb.pl.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, mieli choć raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, zatem nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Zaleca się aczkolwiek zatrzymać ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem zaproponowania jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy nabycia towaru, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmienione.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu dostarczenia towaru bądź wykonania usługi.

By nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się też mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też wpłaci przedpłatę.