Faktura ustrukturyzowana – najważniejsze informacje

krajowy system e-faktur, e-faktury

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie działać już w 4 kwartale 2021 r., ale finalnie przedsiębiorcom na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt ruszył z początkiem 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym korzystanie z KSeF jest fakultatywne, począwszy od roku 2023 stanie się to koniecznością dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla przedsiębiorców zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – jednakowy format dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to po prostu dokument elektroniczny, który posiada ściśle zdefiniowaną strukturę danych opisanych z użyciem języka znaczników XML. Takie kodowanie zasadniczo niewiele mówi osobie, która nie umie go odczytać, z kolei dla właściwej aplikacji do rozliczania i wystawiania faktur taki dokument jest w pełni zrozumiały. Fakt, iż faktury otrzymują ujednolicony format prowadzi do tego, że bez względu na to jakie aplikacje księgowe wykorzystują kontrahenci transakcji, informacje będące składnikami faktury ustrukturyzowanej będą rozszyfrowane identycznie. Jest to istotny postęp głównie dla biur rachunkowych, które dotąd nagminnie spotykały się z przypadkami niepoprawnego przeniesienia przez oprogramowanie księgowe informacji z faktur przesyłanych przez klientów w formie pliku PDF czy zdjęcia faktury papierowej. Faktura ustrukturyzowana całkiem eliminuje możliwość błędu przy przenoszeniu danych z faktury przez człowieka, a także niepoprawnego ich rozszyfrowania przez technologię OCR.

Korzystanie z Krajowego Systemu Faktur przyspiesza zwrot VAT

Każdy przedsiębiorca stycznia 2021 r. może odebrać oraz wystawić fakturę ustrukturyzowaną poprzez Krajowy System e-Faktur uruchomiony przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność zyskują m.in. większe bezpieczeństwo rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nigdzie nie zapodzieją (system przechowuje dane o nich przez dekadę), nie muszą wysyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur, jak również wcześniej otrzymają zwrot podatku VAT. Natomiast Ministerstwo Finansów zdobywa narzędzie, które umożliwia silniejszą kontrolę systemu podatkowego, a więc w wyższym stopniu przeciwdziała patologiom w sferze podatku akcyzowego, VAT oraz dochodowego. Co ważne, konieczność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie przekreśla możliwości korzystania z komercyjnej aplikacji księgowej, lecz musi ona być zintegrowana z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]