Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają kluczowe pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.