Zdrowie

Podstawowe informacje o położniku

Jakie są zadania położnika? Położnik to lekarz dbający o poprawny rozwój ciąży kobiety. Jego zadania stanowią m.in. diagnozowanie prawdopodobnych patologii ciąży oraz zapobieganie [...]